Er du medlem af pressen, er du blogger, eller på anden måde tilknyttet et medie, så kan du få adgang til vores spændende presserum.

Her kan du, helt gratis, downloade højtopløselige billeder af udvalgte produkter til brug for redaktionel omtale.

Du skal blot love os at skrive alle relevante oplysninger, såsom priser og forhandler, og kreditere Nordal.

For at rekvirere presse log-in, send en mail til press@nordal.eu